• Зымдарды чечүүчү жана ширетүүчү калай жабдуулары